OVS Tempio Pausania

Open Today open until 20:00

OVS Stores > Italy > Sardegna > OVS Sassari > OVS Tempio Pausania, Corso Matteotti, 50 - 07029 Tempio Pausania, SS

OVS Corso Matteotti, 50 - 07029 Tempio Pausania, SS

+39 079 631308

Opening hours

Store details